Chính sách thuế mới doanh nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý

Thời hạn nộp thuế TNDN quý IV/2022 là ngày 30/1/2023; đến ngày 30/1/2023, DN phải tạm nộp 80% thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 không áp dụng quy định giảm thuế GTGT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP… Đó là một số chính sách thuế mà các tổ chức, DN cần lưu ý trong năm 2023.

Chính sách thuế mới doanh nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý - Ảnh 1
Chính sách thuế mới doanh nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý - Ảnh 2
Chính sách thuế mới doanh nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý - Ảnh 3

Theo baochinhphu.vn