VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ ngân sách

(Tài chính) Năm 2012, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao dự toán thu ngân sách nhà nước tính cân đối là 81.450 tỷ đồng và dự toán phấn đấu 82.800 tỷ đồng; trong đó thu ngoài dầu tính cân đối là 25.950 tỷ đồng, tăng 21,85% so với thực thu của năm 2011.

Xác định được trọng trách của mình, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động triển khai linh hoạt nhiều giải pháp trên tinh thần quyết tâm cao độ. Nhờ đó đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 78.868 tỷ đồng, bằng 96% dự toán pháp lệnh, 106% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu từ dầu thô 60.106 tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm, bằng 105% so với cùng kỳ 2011 nhờ giá dầu thực tế tăng và phát sinh số thu thuế Tiêu thụ đặc biệt từ Lô 09.1; thu ngoài dầu là 18.761 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ 2011, nhưng nếu tính cả số ghi thu 50% tiền khí lãi (khoảng 1733 tỷ đồng của Lô 09.1) thì đạt 79% dự toán năm. Trong cơ cấu, có 07/12 chỉ tiêu đạt thấp hơn cùng kỳ 2011, nhưng nếu so với dự toán và trừ tiền sử dụng đất và từ khí, thì có 05/11 đơn vị thu đạt trên 83% dự toán.
 
Ông Lê Thế Thanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán cho biết, so với các địa phương khác, công tác thu ngân sách ở Bà Rịa -Vũng Tàu tuy có lợi thế về dầu khí, nhưng các mảng thu khác cũng gặp khó khăn không kém. Ông Thanh đưa ra dẫn chứng, không kể khoản hụt thu do chính sách miễn, giảm, giãn thuế của Nhà nước thì nhiều lĩnh vực khác cũng sụt giảm đáng kể. Đó là, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 54%, giảm tới 3969 tỷ đồng so với dự toán, vì tiền khí lãi của Tập đoàn Dầu khí đầu năm ước tính cao hơn nhiều so với thực tế, cộng với chưa ghi thu 50% số để lại cho tập đoàn; thuế nhà thầu cũng giảm 14% so với cùng kỳ. Khu vực ngoài quốc doanh 10 tháng thu 2.449 tỷ đồng, đạt 87% dự toán, nhưng giảm 4,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do chính sách giảm, giãn thuế, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp và ít phát sinh thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng ôtô, bất động sản. Các loại thuế sử dụng đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản (mới đạt 58%, giảm tới 42% so cùng kỳ), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường … đều chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Tuy nhiên, Cục Thuế đã có những biện pháp quyết liệt, hữu hiệu trong rà soát nguồn thu, đôn đốc thu nộp,chống thất thu,nợ đọng thuế, trong đó trọng tâm là kiểm tra và thanh tra. Hết 10 tháng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thanh tra 88 doanh nghiệp, đạt 73,3% kế hoạch năm, qua đó truy thu và phạt 67,61 tỷ đồng; kiểm tra thuế tại 797 doanh nghiệp đạt 91,8%, truy thu và phạt 36,28 tỷ đồng. Cũng qua kiểm tra công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng cả trước và sau, đã loại không hoàn và thu hồi 23,4 tỷ đồng. Là người thường xuyên theo dõi tiến độ thu, ông Thanh tỏ ra phấn chấn hơn, trước việc số thu thời gian gần đây tăng nhanh hơn so với 6 tháng đầu năm.
 
Cục trưởng Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thành Long cho biết, về tổng thể, cơ quan thuế sẽ động viên toàn thể 570 cán bộ công chức phấn đấu hết mình, trong đó mọi nguồn lực, phương tiện đều tập trung cho công tác đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh, các khoản được gia hạn nay đã đến hạn nộp, các khoản phải nộp truy thu, phạt qua thanh-kiểm tra, tích cực chống thất thu-nợ đọng thuế trong ba lĩnh vực trọng điểm vốn là thế mạnh của tỉnh là dầu khí, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh. Theo đó, từng thành viên trong Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách nhà nước các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra theo tiến độ hàng tuần, tháng, có kiểm tra, báo cáo và trình các cấp có thẩm quyền nếu thấy vướng mắc; duy trì thường xuyên với tần suất cao hơn các hình thức tuyên truyền về thuế, nhất là chính sách thuế mới, những sửa đổi bổ sung, những nội dung mà doanh nghiệp hay gặp vướng mắc; tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc thu nợ thuế;  đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn, bất động sản, kinh doanh vàng, xây dựng, khai thác tài nguyên. Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp cũng như cơ quan tài nguyên môi trường trong rà soát, đối chiếu và đốc thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và xử lý dứt điểm các tồn tại về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án. 
 
Theo Cục trưởng Nguyễn Thành Long nhận định, nếu mọi biện pháp đề ra được thực thi triệt để, các doanh nghiệp cùng đồng lòng, chính quyền các cấp cùng quyết liệt vào cuộc thì không những ngành thuế Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành dự toán pháp lệnh mà còn có khả năng hoàn thành dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2012  - 82.800 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM