Chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà nước

T. Anh

Bảo vệ môi trường là hoạt động được thực hiện nhằm mục đích giữ gìn sự trong lành của môi trường; giúp cân bằng hệ sinh thái và cải thiện môi trường sống. Hiện nay, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà nước  - Ảnh 1