Phát triển kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Phát triển kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân là một yêu cầu tất yếu cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Tại Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Thực tế trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản về chính sách dẫn đến kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân, cũng như phát huy nội lực của nền kinh tế. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, qua đó rút ra bài học đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
Tác động của giới hạn lãi suất lên hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Tác động của giới hạn lãi suất lên hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết xem xét tác động của chính sách giới hạn lãi suất lên hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (MFI) trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra khuyến nghị cho các MFI ở Việt Nam hướng đến tính hiệu quả của mô hình cho vay, thể hiện qua sự đột phá trong quản lý và phát triển dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh.
Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Xây dựng chính sách thúc đẩy khởi nghiệp cho thanh niên

Tại Diễn đàn quốc tế “Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên” các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.
Điểm nghẽn lớn nhất là giá điện

Điểm nghẽn lớn nhất là giá điện

Các chuyên gia kinh tế, chuyên gia về ngành Điện đều chung nhận định: Muốn bảo đảm điện cho cả nền kinh tế, cần khai thác tốt các nguồn hiện có, đã có như: thủy điện, nhiệt điện…; đồng thời, tháo gỡ nhanh vướng mắc cơ chế cho điện tái tạo, kể cả nguồn điện áp mái đang có.
Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lý - chiến lược quan trọng và giàu tiềm năng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội dẫn đến xu hướng định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu theo hướng hình thành và phát triển một số trung tâm tài chính mới, khác biệt với những trung tâm tài chính hiện có, Việt Nam hội tụ nhiều cơ hội trở thành trung tâm tài chính mới ở châu Á.
Sẵn sàng vận hành hiệu quả hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải

Sẵn sàng vận hành hiệu quả hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải

Theo Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), việc thiết lập thành công, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) ở Việt Nam cần có các sáng kiến và đa dạng hoạt động tăng cường năng lực ở các quy mô khác nhau, nhằm nâng cao hiểu biết về ETS cho các bên liên quan, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách.
Hóa giải thách thức rác thải nhựa ở Việt Nam

Hóa giải thách thức rác thải nhựa ở Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ môi trường trước tác hại của chất thải nhựa thì cần có chính sách giáo dục tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường; đồng thời, áp dụng các chính sách kinh tế, tăng thuế, đặc biệt đối với các bao bì nhựa, nylon khó phân hủy...