Chính thức ra mắt Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm

theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 9/9/2014, tại Bộ Tài chính, Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm (BVNĐBH) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Tham dự Lễ ra mắt có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Chính thức ra mắt Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm
Thứ trưởng Trần Xuân Hà tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nguồn: internet
Việc thành lập Quỹ BVNĐBH nhằm tăng cường an toàn tài chính, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực hoạt động kinh doanh. Theo đó, Quỹ được sử dụng nhằm mục đích trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản.

Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm theo tỷ lệ 0,1% tính trên doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc. Quỹ được hạch toán, theo dõi riêng đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm đối với từng loại hình bảo hiểm đặc thù. Việc quản lý, sử dụng Quỹ đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, tỷ lệ 0,1% đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được tính vào chi phí, tức là có sự chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp(DN), có sự giảm bớt phần thuế thu nhập của doanh nghiệp. Hoạt động của Quỹ có mục đích ý nghĩa tích cực với sự phát triển thị trường bảo hiểm trong tương lai, là kênh phòng ngừa rủi ro đối với thị trường và tạo cơ hội có thể phát triển thị trường bền vững.

Thứ trưởng mong rằng các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động, tài chính của mình, có những bước nâng cao vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nâng cao khả năng thanh toán để mỗi doanh nghiệp bảo hiểm có vị thế tài chính vững vàng trong thị trường bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trích nộp 0,1% vào Quỹ này để tạo điều kiện cho Quỹ có tăng trưởng và phát triển, khi đã có nguồn lực thì mới có thể giải quyết được rủi ro khi xảy ra.

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với Quỹ để giải quyết nhanh thủ tục, kịp thời đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, người mua bảo hiểm. Thứ trưởng cũng mong rằng, Quỹ luôn hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, quy chế đã ban hành và vận hành chặt chẽ, có hiệu quả, sử dụng vốn có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm với vai trò là cơ quan quản lý, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo hiểm, Quỹ BVNĐBH, từ đó đảm bảo Quỹ hoạt động đúng mục đích đề ra. Thứ trưởng tin tưởng, Quỹ sẽ phát huy được tác dụng thiết thực với thị trường nhanh chóng, bền vững, đảm bảo quyền lợi của những người tham gia thị trường bảo hiểm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ - Trịnh Quang Tuyến cho cho biết, những năm qua, ngành bảo hiểm đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước, trên cơ sở đó, tiềm năng của thị trường bảo hiểm còn rất lớn. Ông Trịnh Quang Tuyến nhận định, việc thành lập Quỹ BVNĐBH sẽ nâng cao uy tín của ngành bảo hiểm, tạo được sự tin tưởng của những người tham gia bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2013/TT-BTC ngày 30/7/2013 hướng dẫn  việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Để thực hiện nhiệm vụ đặt ra của Quỹ, ngày 4/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BTC về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ. Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ. Để kiện toàn bộ máy hoạt động, ngày 16/7/2014, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã ban hành các Quyết định về quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý, Quy chế làm việc của Ban điều hành, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ. Đến nay các văn bản quy định pháp luật và bộ máy quản lý Quỹ đã được hoàn thiện, đánh dấu thêm một bước việc tăng cường giải pháp đảm bảo lợi ích của khách hàng tham gia bảo hiểm./.