Quyết định 2456/QĐ-TCHQ:

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan


@font-face { font-family: "Cambria Math"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { } Ngày 08/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2456/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Quyết định số 455/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2014 và Quyết định số 845/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1216/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2013.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2456/QĐ-TCHQ