Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Với tỷ lệ 91,30% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 tại Kỳ họp thứ 5.

Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 - Ảnh 1

Theo quochoi.vn