Chương trình phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo daibieunhandan.vn

Dự kiến, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 9/8/2022, bế mạc ngày 11/8/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc; các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Chương trình phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1