Chương trình Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo daibieunhandan.vn

Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 07 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 18-19/1/2022. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật; các vấn đề kinh tế - xã hội; công tác giám sát của Quốc hội cùng nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chương trình Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - Ảnh 1