Có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD


Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 78,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD.
Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 41,94 tỷ USD, giảm 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,54 tỷ USD, giảm 4,3%.

Trong đó, riêng tháng 5/2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,6 tỷ USD, tăng 4,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2020 ước tính giảm 15,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,5%.

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, vẫn có 19 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 78,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,8 tỷ USD (chiếm 22,3% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,4 tỷ USD, giảm 3%; điện thoại và linh kiện đạt 4,9 tỷ USD, tăng 0,2%; ô tô đạt 2,2 tỷ USD, giảm 29,7%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2,2 tỷ USD, giảm 12,3%; hóa chất đạt 2 tỷ USD, giảm 5,8%; dầu thô đạt 2 tỷ USD, tăng 8,3%; than đá đạt 1,8 tỷ USD, tăng 14,5%; sản phẩm từ sắt thép đạt 1,6 tỷ USD, tăng 1,7%; xăng dầu đạt 1,3 tỷ USD, giảm 48,1%; bông đạt 1,1 tỷ USD, giảm 9%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 28,9 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là Hàn Quốc đạt 17,3 tỷ USD, giảm 9,5%; ASEAN đạt 11,8 tỷ USD, giảm 14,1%; Nhật Bản đạt 8,1 tỷ USD, tăng 9,9%; Hoa Kỳ đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6,4%; EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5,8%...