Công văn số 3060/TCHQ-GSQL:

Nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp


Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 3060/TCHQ-GSQL.