VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2020

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Mức phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đài vô tuyến; Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2020.

Đề xuất điều kiện doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách thuế với khu phi thuế quan

[Infographics] Chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với người dân và doanh nghiệp

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020

Điểm lại một số chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2020

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 hướng dẫn khoản 3 điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp chi hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ, hồ sơ xác định khoản hỗ trợ...

Trường hợp công ty xổ số kiến thiết chi hỗ trợ trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng các điều kiện sau: Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quyết định 15; Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu hỗ trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu hỗ trợ bằng tiền) từ ngày 01/4/2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/11/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 83/2020/TT-BTC.

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Btrưởng BTài chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo đó, Thông tư sửa đổi một số điều của các thông tư: Thông tư số 195/2013/TT-BTC; Thông tư số 01/2017/TT-BTC; Thông tư số 53/2017/TT-BTC; Thông tư số 16/2018/TT-BTC; Điều 11 Thông tư số 18/2018/TT-BTC; Thông tư số 19/2018/TT-BTC; Thông tư số 20/2018/TT-BTC; Thông tư số 11/2014/TT-BTC; Thông tư số 101/2017/TT-BTC;  Thông tư số 102/2017/TT-BTC...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 84/2020/TT-BTC.

Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt được quy định, cụ thể: Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ.

Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Mức phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đài vô tuyến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến thuộc công trình viễn thông.

Theo đó, quy định mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là 1.100.000 đồng/lần thẩm định (hiện hành là 2.500.000 đồng/lần).

Tổ chức kiểm định được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông sẽ là tổ chức thu phí: Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để quản lý và sử dụng theo quy định; Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư số 82/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2020 và thay thế Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 82/2020/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM