VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Các yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Ngày 24/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định quy định một số yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử.

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016

Quy định điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội?

Nghị định 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2017. Theo đó, các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử bao gồm: Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử; Chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử; Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội bằng phương tiện điện tử.

Nghị định 166/2016/NĐ-CP nêu rõ các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử nêu trên phải có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền thì hệ thống thông tin phải có khả năng nhận biết và xác nhận việc đã xử lý của những người có trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong quá trình luân chuyển chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử đến người ký cuối cùng.

Trường hợp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có thành phần kèm theo ở dạng giấy thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử.

Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử; Người thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử thành chứng từ giấy phải ký và ghi rõ họ tên trên chứng từ giấy; phải đóng thêm dấu đối với những loại chứng từ có quy định phải đóng dấu; Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM