VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tháo gỡ vướng mắc đối với các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháo gỡ vướng mắc đối với các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1459/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để giải đáp những vướng mắc đối với các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa.

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa ra vào kho ngoại quan thực hiện thế nào?

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19

Thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu: hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa của thương nhân nước ngoài, được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng hóa từ kho ngoại quan thì hàng hóa do doanh nghiệp nội địa xuất vào kho ngoại quan không đáp ứng quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Bên cạnh đó, Điểm 4 STT 16 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn việc xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa của thương nhân nước ngoài, được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất, kho ngoại quan.

Trước đó hàng hóa này có nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; sau khi sản xuất, doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa gửi vào doanh nghiệp chế xuất hoặc kho ngoại quan theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Sau đó, tiếp tục được nhập khẩu tại chỗ trở lại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sản phẩm nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh (A11) hoặc nhập kinh doanh sản xuất (A12), phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ theo quy định của pháp luật để thực hiện đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM