Phòng vệ thương mại mặt hàng nhập khẩu: Vực dậy doanh nghiệp nội địa

Phòng vệ thương mại mặt hàng nhập khẩu: Vực dậy doanh nghiệp nội địa

Việc áp thuế giải pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía Thái Lan hay biện pháp tự vệ đối mặt hàng phân bón của Việt Nam đã làm giảm tác động cạnh tranh đối với ngành sản xuất trong nước và giúp giá các mặt hàng này tăng lên, tạo điều kiện vực dậy sản xuất cho doanh nghiệp nội địa.