VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan gỡ vướng cho doanh nghiệp có hàng tạm nhập tái xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan gỡ vướng cho doanh nghiệp có hàng tạm nhập tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 47/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật

Tổng cục Hải quan gỡ vướng phân loại hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan làm rõ vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu đá vôi

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp vướng mắc về việc các chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan), hàng gửi kho ngoại quan đang lưu giữ tại các địa bàn khác không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện hiện đúng quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyên khấu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021.

Về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 15/01/2018, Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/05/2020 của Bộ Công Thương, Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) để thực hiện thủ tục hải quan thống nhất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan theo đúng quy định của pháp luật. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM