Cơ chế đặc thù giúp các địa phương huy động nguồn lực cho phát triển

PV.

Ngày 22/10/2021, Quốc hội thảo luận tại tổ nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế. Các đại biểu đều cơ bản nhất trí và cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết để các địa phương này có thêm cơ chế, huy động nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên thảo luận.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên thảo luận.

Theo nội dung Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, các cơ chế, chính sách của 4 địa phương trình Quốc hội đều được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tương quan với các cơ chế, chính sách mà Quốc hội đã cho áp dụng tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng với 6 cơ chế chính sách, tỉnh Thừa Thiên Huế 6 cơ chế chính sách, tỉnh Nghệ An 6 cơ chế chính sách và tỉnh Thanh Hóa 8 cơ chế chính sách.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất một số chính sách liên quan đến dư nợ vay; về ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố; về định mức chi thường xuyên; thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn; về quản lý đất đai; quản lý quy hoạch; thu từ xử lý nhà, đất; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế...

Các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định thống nhất về hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và được thực hiện trong 05 năm; đồng thời quy định nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Thảo luận tại tổ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng, những hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội là rất cần thiết. Bộ trưởng đồng ý với nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ về nguồn lực, về cơ chế tài chính đối với các địa phương này.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, nên coi đây là thực hiện thí điểm, nếu thực hiện có hiệu quả, sẽ ban hành cơ chế để áp dụng trên cả nước.

Cùng nhận định trên, các đại biểu đều cơ bản nhất trí và cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết để các địa phương này có thêm cơ chế, huy động nguồn lực cho phát triển.