Cổ phần Chè đắt hàng trên sàn đấu giá

PV.

Ngày 16/09/2015, Tổng Công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH MTV đã bán đấu giá hơn 11,7 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội, tương đương 31,8% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng với lãnh đạo doanh nghiệp Tổng Công ty Chè Việt Nam
Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng với lãnh đạo doanh nghiệp Tổng Công ty Chè Việt Nam


Là doanh nghiệp có quy mô và địa bàn hoạt động lớn nhất của ngành chè Việt Nam với vùng nguyên liệu rộng hơn 1.130 ha chủ yếu tại 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái và Thái Nguyên, Tổng Công ty Chè Việt Nam đang quản lý 7 chi nhánh và sở hữu 3 công ty con chuyên sản xuất chè, các nhà máy chế biến cùng hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh hiện đại. Nhiều mặt hàng đã tạo nên thành công cho Tổng Công ty như: Trà Ô Long, Trà Tân Cương, Trà Thái – Long Đình, Chè Sen, Chè Nhài,...

Tại phiên đấu giá, đã có 9 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký đạt gần 11,8 triệu cổ phần. Giá đặt mua cao nhất là 25.000 đồng/cổ phần, cao gấp 2,4 lần so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 8 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công cao nhất là 25.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.101 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 119 tỷ đồng, thặng dư vốn 1,2 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại Tổng Công ty, hơn 23,5 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược; 1,6 triệu cổ phần dành cho người lao động.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Chè Việt Nam ngày 16/09/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

11.789.000 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

11.795.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

9 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

11.795.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

4.166.200 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

25.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

25.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.101 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

9 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

8 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

11.789.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

119.083.810.000 đồng