Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 10/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (trái phiếu chính phủ) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.500 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,45-7,50%/năm.

Kết quả, huy động được 230 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/9/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 190 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,85-7,80%/năm.

Kết quả, huy động được 70 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,90%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 95.507,71 tỷ đồng TPCP.