Quyết định số 98QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại bộ phận một cửa thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước


Quyết định số 98QĐ-NHNN ngày 31/3 /2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 98QĐ-NHNN.