Công tác “hậu kiểm” đạt gần 50% chỉ tiêu thu ngân sách

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) tính từ đầu năm đến ngày 22/5, toàn lực lượng đã thu ngân sách đạt khoảng 48% chỉ tiêu năm 2013.

 Công tác “hậu kiểm” đạt gần 50% chỉ tiêu thu ngân sách
Dự đoán hết tháng 5 này số thu toàn lực lượng sẽ đạt, thậm chí vượt 50% chỉ tiêu cả năm. Nguồn: Internet

Tổng số cuộc kiểm tra được thực hiện 648 cuộc, số thuế truy thu đã được doanh nghiệp nộp vào ngân sách Nhà nước gần 545 tỉ đồng, tương đương khoảng 48% chỉ tiêu năm 2013 (chỉ tiêu 1.145 tỉ đồng).

Đặc biệt, số cuộc kiểm tra thời gian qua giảm 58 cuộc so với cùng kì năm 2012 (cùng kì 706 cuộc) nhưng số tiền thu được tăng tới 391 tỉ đồng (cùng kì thu được 154 tỉ đồng).

Cục Kiểm tra sau thông qua dự đoán hết tháng 5 này số thu toàn lực lượng sẽ đạt, thậm chí vượt 50% chỉ tiêu cả năm, đây là điều kiện thuận lợi để hoàn thành vượt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm nay.