COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Theo quy định mới ban hành, COVID-19 đã được bổ sung vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Chính sách sẽ áp dụng từ ngày 1/4 tới.

COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1

Theo nhandan.vn