6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, trong đó có 6 quy định mới về bảo hiểm xã hội.
Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Ngày 10/01/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ozon, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường carbon.
Hướng dẫn các quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Hướng dẫn các quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về quản lý an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các tiêu chuẩn cơ sở về quy trình thiết lập, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm kịp thời thông tin, hướng dẫn các quy định mới cho các hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc.
Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 4/2021

Quy định mới về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; Bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 04/2021.
Quy định mới về phí sử dụng mã, số viễn thông

Quy định mới về phí sử dụng mã, số viễn thông

Ngày 04/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.