CPI bình quân 6 tháng năm 2023 tăng 3,29%

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, bình quân 6 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 4,74%.

CPI bình quân 6 tháng năm 2023 tăng 3,29%  - Ảnh 1