Công ty cổ phần Đầu tư đường Mặt Trời bị phạt 85 triệu đồng

Minh Lâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư đường Mặt Trời với số tiền 85 triệu đồng do không công bố, công bố thông tin sai hạn.

Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư đường Mặt Trời do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Với hành vi vi phạm này, CTCP Đầu tư đường Mặt Trời bị phạt hành chính 85 triệu đồng.

Cụ thể, CTCP Đầu tư đường Mặt Trời không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính năm 2020, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021.

Thêm nữa, CTCP Đầu tư đường Mặt Trời gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021.

CTCP Đầu tư đường Mặt Trời được thành lập ngày 6/12/2006; hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hoạt động tư vấn đầu tư… và người đại diện pháp luật là ông Hà Việt Thắng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận lãi 73,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 123,2 tỷ đồng. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến 30/6/2023 là 1,133 lần, tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng 449,86 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu, ngày 27/4/2021, CTCP Đầu tư đường Mặt Trời phát hành trái phiếu mệnh giá 250 tỷ đồng, mã MTDCH2123001, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn ngày 27/4/2025, lãi suất 8%/năm và đơn vị lưu ký là Chứng khoán SSI; ngày 15/6/2021, Công ty phát hành trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng, mã MTDCH2123002, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn ngày 15/6/2025, lãi suất 8% và đơn vị lưu ký là Chứng khoán SSI.

Điểm đáng lưu ý, cả hai trái phiếu mã MTDCH2123001 và MTDCH2123002 được phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm.