Cử tri phải tự mình đi bầu cử

PV.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Cử tri phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn, những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách lớn lao với đất nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều 6 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Thông qua bầu cử, với các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, các cử tri chọn ra các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trao quyền cho họ thực hiện quyền lực nhà nước.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là ngày hôm nay (Chủ nhật, ngày 22/5/2016). Cử tri phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn, những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách lớn lao với đất nước.

Trong ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày.

Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng và kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối (21 giờ) cùng ngày.

Vào ngày bầu cử, cử tri tới địa điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.

Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình “Thẻ cử tri” để nhận phiếu bầu.Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử.

Khi đi bỏ phiếu, cử tri cần tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu:

- Phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai;

- Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu;

- Không được vận động các cử tri khác bầu hoặc không bầu cho những người có tên trong danh sách ứng cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào;

- Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu;

- Trong trường hợp phát hiện những đối tượng có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật bầu cử cần thông báo ngay với cấp có thẩm quyền.

Trong khi viết phiếu bầu, cử tri cần cẩn thận, tránh nhầm lẫn, không gạch tên những ứng cử viên đã được mình lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong trường hợp gạch sai, cử tri cần liên hệ với những người phụ trách bầu cử trong phòng bỏ phiếu để đề nghị đổi phiếu khác.

Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri cần yêu cầu Tổ bầu cử đóng dấu“Đã bỏ phiếu”vào thẻ cử tri của mình.

Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tậtkhông thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộcmà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.