Cục Hải quan An Giang: Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan

Thùy Linh

Thực hiện chủ trương chung của toàn Ngành, thời gian qua lãnh đạo Cục Hải quan An Giang luôn chú trọng triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thượng mại.

Cục Hải quan An Giang luôn chú trọng triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thượng mại. Ảnh: Thùy Linh.
Cục Hải quan An Giang luôn chú trọng triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thượng mại. Ảnh: Thùy Linh.

Linh hoạt trong công tác hỗ trợ

Theo chia sẻ của ông Trần Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Hải quan An Giang, để có thể hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, Cục Hải quan đã kiện toàn Tổ tư vấn về quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc phát sinh trong toàn Cục.

Các hình thức trao đổi từ trực tiếp đến trực tuyến qua zalo, mail, điện thoại… cũng được cán bộ công chức vận dụng linh hoạt sao cho có thể hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất. Đối với các doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiêp tự nguyện tuân thủ theo Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan luôn được công chức hải quan ưu tiên giải đáp vướng mắc cũng như hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa.

Không những vậy, hàng năm, Cục Hải quan An Giang đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm trực tiếp triển khai các văn bản mới; tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Cục luôn đảm bảo việc trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan từng mảng công tác theo chức năng, nhiệm vụ và khi được phân công theo quy định.

Đơn vị cũng chủ trương chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với một số hoạt động cụ thể như: Thường xuyên rà soát, kiểm tra trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ36a) để kịp thời thông tin cho Chi cục xử lý tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống đúng với quy định; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính quan trọng theo lộ trình của ngành Hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a và Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Kết nối, trao đổi dữ liệu với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng theo quy định qua Hệ thống VASSCM...

Bên cạnh đó, Cục cũng tiếp tục triển khai việc tra cứu các mẫu dấu và chữ ký C/O thực hiện trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (Ecustoms V5) để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định một cách nhanh chóng và chính xác; Tra cứu hồ sơ giấy phép đã được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia...

Đối với các chứng từ được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cục Hải quan tỉnh An Giang yêu cầu các cán bộ, công chức tại các chi cục truy cập Hệ thống E-customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với các thủ tục hành chính khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ hoặc kết quả xử lý đối với các thủ tục đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đáng chú ý, Cục Hải quan An Giang đã thực hiện mở rộng việc thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (E-Payment) theo các thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với giữ Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại. Đến nay, 100% doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh An Giang đều thực hiện nộp thuế điện tử.

Ký Biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp

Đối với Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, ông Trần Quốc Hoàn cho biết, mục đích Chương trình nhằm mục đích tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế, khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, chủ động có biện pháp phòng tránh vi phạm pháp luật hải quan nâng cao tính tự tuân thủ pháp luật  của doanh nghiệp. Đồng thời, thiết lập mối quan hệ đối tác tin cậy giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh làm cơ sở tạo thuận lợi thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của Chương trình này là trên 80% doanh nghiệp tham gia Chương trình được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao; trên 80% doanh nghiệp tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan.

Từ khi triển khai Chương trình vào tháng 11/2022, Cục Hải quan An Giang đã ký Biên bản ghi nhớ với 4 doanh nghiệp và có hoạt động hỗ trợ thông báo định kỳ 3 tháng/lần về tình hình tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật hải quan và cảnh bảo những vụ việc vi phạm điển hình trên địa bàn để doanh nghiệp tránh mắc phải trong thực hiện thủ tục hải quan. Trong 4 doanh nghiệp tham gia Chương trình có 1 doanh nghiệp tăng mức độ tuân thủ từ mức 3 lên mức 2.

Tháng 7/2023, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai giai đoạn II Chương trình tự nguyên tuân thủ, tháng 08/2023 Cục Hải quan An Giang ký thêm Biên bản ghi nhớ với 1 doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Cục đã ký Biên bản ghi nhớ với 5 doanh nghiệp tham gia Chương trình.

“Từ khi tham gia Chương trình đến nay, các doanh nghiệp hài lòng với hỗ trợ của cơ quan hải quan, chưa phát sinh doanh nghiệp vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan”, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang khẳng định.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan An Giang sẽ tiếp tục triển khai Chương trình trên website của Cục và thông báo ở các bản thông báo tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hải quan, đồng thời rà soát các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí để đề xuất Tổng cục Hải quan và mời tham gia Chương trình doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ trong các giai đoạn tiếp theo.