Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức đánh giá năng lực hơn 100 công chức

Theo baohaiquan.vn

Sáng ngày 20/12/2018, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá năng lực CBCC năm 2018 đối với 106 công chức tại 23 vị trí việc làm thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ: Giám sát quản lý, Thuế xuất nhập khẩu, Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro, Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm.

Cán bộ công chức tham gia đánh giá năng lực tại Cục Hải quan Đà Nẵng.
Cán bộ công chức tham gia đánh giá năng lực tại Cục Hải quan Đà Nẵng.

Cục Hải quan Đà Nẵng là đơn vị thứ hai trong toàn Ngành tổ chức đánh giá năng lực CBCC năm 2018 (trước đó là Cục Hải quan Quảng Ninh). Hoạt động này nhằm thực hiện kế hoạch của ngành Hải quan về đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018.

Cục Hải quan Đà Nẵng kỳ vọng, việc triển khai đánh giá năng lực CBCC sẽ góp phần tạo nên phong trào học tập, hình thành ý thức, động lực tự học, tự nghiên cứu trong mỗi cá nhân nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ.

Đồng thời, qua đánh giá xác định thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ CBCC kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng trước yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan trong tình hình mới. Đây là tiền đề để đơn vị có thể hướng đến xây dựng đội ngũ CBCC đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, làm việc có hiệu lực, hiệu quả theo đúng phương châm của Ngành đã đề ra.

Trong chuỗi hoạt động của mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực: Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý biên chế... thì đánh giá năng lực công chức là hoạt động quan trọng, mang tính then chốt.