Hải quan khu vực I Hải Phòng thu ngân sách hơn 14.000 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Số thu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I vượt chỉ tiêu cả năm và là đơn vị có số thu lớn nhất của Cục Hải quan Hải Phòng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I

Ngày 17/12, trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) Trương Bình An cho biết: Cập nhật đến 13/12, tổng thu ngân sách của đơn vị đạt 14.080 tỷ đồng.

“Kết quả này vượt 590 tỷ đồng so với chỉ tiêu phấn đấu cả năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng giao cho đơn vị”- Chi cục trưởng Trương Bình An nói.

Năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I là đơn vị có chỉ tiêu thu ngân sách lớn nhất trong số 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, với con số 13.490 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị có chỉ tiêu thu lớn thứ 2 và cũng con số từ “10 nghìn tỷ đồng” trở lên là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III. Năm 2018, Chi cục có chỉ tiêu thu 12.640 tỷ đồng.

2 chi cục nêu trên có số thu vượt trội so với các đơn vị còn lại, bởi chi cục có chỉ tiêu thu lớn thứ 3 là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ cũng chỉ có 6.300 tỷ đồng, thấp hơn 7.190 tỷ đồng so với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I và 6.340 tỷ đồng so với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III.

Trong số 3 đơn vị nằm ngoài địa bàn Hải Phòng, Chi cục Hải quan Hưng Yên có chỉ tiêu thu 3.440 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Hải Dương có chỉ tiêu thu 3.200 tỷ đồng và Chi cục Hải quan Thái Bình có chỉ tiêu thu 850 tỷ đồng.

Liên quan đến kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng, theo thông tin sơ bộ, cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến 16/12, Cục thu đạt 51.733 tỷ đồng, vượt 3,36% chỉ tiêu dự toán và 2,16% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao. Kết quả thu của Cục Hải quan Hải Phòng đóng góp khoảng 17,4% vào tổng thu toàn Ngành trong cùng thời điểm.

Năm 2017, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 53.019 tỷ đồng, đóng góp trên 17,84% tổng thu ngân sách của toàn ngành Hải quan.