Cục Thuế Hà Nội: Điện tử hóa công tác thu, nộp thuế

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Theo Cục Thuế Hà Nội, đơn vị này đang đẩy mạnh việc triển khai dự án hiện đại hoá thu ngân sách và uỷ nhiệm thu qua ngân hàng thương mại, cũng như tiến hành mở rộng dự án nộp thuế điện tử tới các chi cục Thuế quận, huyện.

 Cục Thuế Hà Nội: Điện tử hóa công tác thu, nộp thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Nguồn: Baohaiquan.vn

Theo đó, chương trình hợp tác giữa ngành Thuế với các ngân hàng thương mại trong hoạt động thu ngân sách Nhà nước ở Hà Nội đã tiến được bước dài. Lợi ích thiết thực mang lại được “chia đều” cho cả cộng đồng doanh nghiệp (DN), ngân hàng, cơ quan Thuế. Ngoài ra, những sai sót không đáng có trong quá trình thu ngân sách được giảm thiểu khi DN thực hiện giao dịch tại hệ thống ngân hàng; Người nộp thuế dễ dàng cập nhật và theo dõi thông tin về tình trạng nộp ngân sách của mình tới cơ quan thu như: Số tiền nộp, các khoản thuế phải nộp…

Cụ thể, tại cơ quan Thuế Hà Nội, dự án đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế về thủ tục nộp tiền đã đơn giản hơn, địa điểm nộp nhiều hơn - nhiều gấp hơn 4 lần (trước đây Thành phố chỉ có 37 điểm thu của Kho bạc, đến nay đã có 150 điểm thu kể cả Ngân hàng) và thời gian thực hiện nộp ngắn hơn (trung bình là 2 phút, có những giao dịch chỉ tính bằng giây).

Cục Thuế Hà Nội cũng là một trong những cơ quan Thuế đầu tiên của cả nước tiên phong trong việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế qua internet. Bước đầu triển khai tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Đống Đa (Vietinbank Đống Đa) cho gần 100 DN ở các lĩnh vực như ngân hàng, công ty chứng khoán, truyền thông... Kết quả, trong năm 2012 đã có 541 giao dịch thành công, số tiền đã nộp ngân sách: 683,7 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, nhằm tiếp tục cụ thể hóa khẩu hiệu hàng đầu của cơ quan Thuế chuyển từ “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời” sang “nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời”, cơ quan này sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho người nộp thuế thực hiện việc nộp thuế vào ngân sách Nhà nước thuận tiện, với chi phí thấp nhất. Dự kiến, trong năm 2013 Cục Thuế Hà Nội sẽ mở rộng thêm hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ủy nhiệm thu để đẩy mạnh nộp tiền thuế qua mạng internet va tiến tới triển khai nộp thuế qua ATM.