Cục Thuế Hà Nội đổi mới công tác thanh tra chống thất thu thuế

Đặng Chiến - Cục Thuế Hà Nội

(Tài chính) Năm 2013, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới thêm một bước công tác thanh, kiểm tra thuế. Theo đó, bắt đầu từ việc kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật thuế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; khuyến khích nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế Hà Nội đổi mới công tác thanh tra chống thất thu thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế Hà Nội. Nguồn: Internet

Nỗ lực chống thất thu

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn chia sẻ, thời gian qua bên cạnh các chính sách cải cách tạo thuận lợi cho NNT, Cục Thuế Hà Nội tăng cường thanh, kiểm tra NNT nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật thuế. Số doanh nghiệp vào diện thanh tra năm sau tăng hơn năm trước. Đây cũng là biện pháp góp phần tăng nguồn thu NSNN. Chẳng hạn như: Năm 2012, Cục Thuế Hà Nội đã kiểm tra 185.568 lượt hồ sơ (tăng 47% so với năm 2011); trong đó điều chỉnh 1.385 lượt hồ sơ (tăng 46%), tăng thu 748 tỷ đồng.

Kiểm tra tại trụ sở NNT là 5.311 cuộc; trong đó đã tiến hành truy thu, truy hoàn, phạt sau kiểm tra 669 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội còn thực hiện các cuộc thanh tra theo chuyên đề về quản lý đất đai, chống chuyển giá tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài… Kết quả đã truy thu, truy hoàn, phạt 1.177 tỷ đồng (tăng 441 tỷ đồng, vượt 60% so với kế hoạch đề ra năm 2012; giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ 100 tỷ đồng, giảm lỗ 1.066 tỷ đồng...

Mặc dù đạt những kết quả khả quan trong thanh, kiểm tra thuế nhưng Cục Thuế Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại đang “cản trở” như: Thời gian thanh, kiểm tra vẫn còn kéo dài, hiệu quả chưa thực sự cao; phân tích, đánh giá hồ sơ khai thuế chưa sâu; thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra về mặt số lượng; phân tích hồ sơ trước khi ban hành quyết định thanh tra chưa sâu, chưa thực sự rút ra các vấn đề trọng tâm để đề xuất thanh tra; trình độ cán bộ thanh, kiểm tra còn hạn chế…

Tiếp tục đột phá

Với mục tiêu của công tác năm 2013 là năm “Trách nhiệm - Kỷ cương”, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục tạo môi trường lành mạnh và giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho NNT. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ công chức Thuế vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có lối sống lành mạnh và có thái độ ứng xử, giao tiếp đúng mực.

Đặc biệt, tăng cường thời gian làm việc tại cơ quan Thuế, thanh, kiểm tra theo rủi ro; xây dựng và ban hành qui chế giám sát đoàn thanh, kiểm tra với mục tiêu là giám sát nhằm chuẩn hóa các nội dung công việc đảm bảo tính minh bạch, tăng cường tính giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, của trưởng đoàn với thành viên; tăng tính tuân thủ của cán bộ thanh, kiểm tra thuế; qui chế giám sát sẽ liên tục bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Cục Thuế Hà Nội sẽ đi tiên phong trong việc ban hành và truyền tải nội dung của “thông điệp Thư ngỏ” gửi tới NNT được thanh, kiểm tra và hoàn thuế với mong muốn để NNT hiểu được quyền và trách nhiệm của mình; có sự phối hợp, trao đổi, phản hồi kịp thời, chính xác với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức Thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế sẽ xử lý nghiêm minh với những cán bộ công chức có hành vi chưa đúng mực, thiếu văn minh trong giao tiếp ứng xử, gây phiền hà cho NNT, vi phạm pháp luật.