Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai công tác thu phí đường bộ

PV.

(Tài chính) Nhằm khẩn trương đưa Thông tư số 197/TT-BTC ngày 15/12/2012 của Bộ Tài chính vào cuộc sống, ngày 07/01/2013, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 43 CT/THNVDT gửi các Chi cục thuế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai công tác thu phí đường bộ
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Theo đó, nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Thông tư số 197/TT-BTC ngày 15/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013; và Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, để cụ thể hoá những nội dung trong Nghị quyết, đặc biệt là nội dung thu phí đường bộ, ngày 07/01/2013, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 43 CT/THNVDT gửi các Chi cục thuế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Nội dung công văn này, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện một số nội dung, cụ thể như: Các Chi cục đã đăng ký mua Biên lai thu phí xe ôtô, mô tô tại Cục Thuế về Cục nhận để bán cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác thu phí theo quy định; Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, hướng dẫn đến tận mọi tổ chức, cá nhân có phương tiện xe ô tô, mô tô biết và thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ; Cử cán bộ xuống địa bàn xã, phương, thị trấn nắm rõ số lượng, chủng loại, chủ phương tiện đang sử dụng (đối với xe ô tô nắm rõ thời gian phải nộp phí trong năm 2013) và phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn để thông báo, đôn đốc các chủ phương tiện nộp phí giao thông đường bộ theo quy định (chậm nhất trong tháng 01/2013 báo cáo về Cục).

Tại Nghị Quyết số 44/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/12/2012 có quy định rõ mức thu, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh như Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Phí dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của thí sinh tự do; Phí thẩm định đề án; Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Phí sử dụng đường bộ với phương tiện mô tô….

Theo đó, đối tượng kê khai, nộp phí là các chủ phương tiện. Đơn vị thu phí là UBND các xã, phường, thị trấn. Mức thu đối với loại có dung tích xilanh đến 100 cm3 có mức thu là 50.000đ/năm; Loại có dung tích xilanh trên 100cm3 là 100.000đ/năm; Tỷ lệ trích để lại đơn vị thu phí, nộp ngân sách: đối với phường, thị trấn để lại đợn vị thu phí 10% và nộp ngân sách Tỉnh 90%; đối với xã để lại đơn vị thi phí 20% và tỷ lệ nộp ngân sách Tỉnh là 80%.

Các trường hợp miễn phí là các đối tượng theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.