Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế

Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành việc cải cách hành chính của đơn vị”, thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy kết quả này, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng nhiều giải pháp trọng tâm.
Điểm nhấn trong cải cách hành chính thuế Cục Thuế Hà Tĩnh

Điểm nhấn trong cải cách hành chính thuế Cục Thuế Hà Tĩnh

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành việc cải cách hành chính của đơn vị”, trong năm qua, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Nhìn lại năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới cho người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng...
5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 71% dự toán được giao

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 71% dự toán được giao

Năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 6.000 tỷ đồng, kết thúc 5 tháng đầu năm, đơn vị thu được 4.251 tỷ đồng, đạt 71% dự toán. Hiện Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Cục Thuế Hà Tĩnh tập trung triển khai 06 nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2022

Cục Thuế Hà Tĩnh tập trung triển khai 06 nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2022

100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng và trên 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; Giảm tỷ lệ nợ thuế dưới mức 5%... là những mục tiêu quan trọng mà Cục Thuế Hà Tĩnh phấn đấu trong năm 2022. Để đạt được các mục tiêu này, Cục Thuế Hà Tĩnh đề ra 06 nhóm giải pháp trọng tâm tập trung triển khai trong thời gian tới.
Cục Thuế Hà Tĩnh đồng hành cùng người nộp thuế trong đại dịch COVID-19

Cục Thuế Hà Tĩnh đồng hành cùng người nộp thuế trong đại dịch COVID-19

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện giảm tiền phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 3.745 phương tiện, số lệ phí được giảm là 120,88 tỷ đồng; Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là 726 doanh nghiệp, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là 10,11 tỷ đồng.