Ghi nhận những điểm sáng

Tính đến ngày 31/7/2014, tổng thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đạt 2.097,49 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2013. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí đạt 1.472,92 tỷ đồng, thì kết quả thu đạt 68,4% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Với kết quả này, Thái Bình là tỉnh đứng thứ 7 toàn quốc về tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách.

Điểm đáng ghi nhận là hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách của Tỉnh đều đạt tỷ lệ cao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước đạt 250,6 tỷ đồng, bằng 83% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013; Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 116,04 tỷ đồng, bằng 116% dự toán, tăng 92,3% so với cùng kỳ năm 2013; Thuế ngoài quốc doanh đạt 745,6 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất đạt 624,57 tỷ đồng, bằng 138,8% dự toán, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo ông Ðặng Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình: Có được những kết quả khả quan trên là bởi Cục đã phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo thu ngân sách Tỉnh, thực hiện tốt Kế hoạch số 50/KH-BCÐ ngày 14/5/2014 về việc triển khai thực hiện các giải pháp chống thất thu và thu nợ thuế năm 2014. Cùng với đó, Cục Thuế đã quyết liệt thực hiện đốc thu nợ đọng, kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, Cục thuế Tỉnh đã thu được 592,652 tỷ đồng tiền nợ thuế các loại, ban hành 420 lượt quyết định cưỡng chế; Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 143 DN với tổng số tiền xử lý 134,37 tỷ đồng, thanh tra quyết toán tại 23 đơn vị với tổng số tiền xử lý 302,94 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra đã chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của người nộp thuế, từ đó tạo sự bình đẳng trong kinh doanh, đồng thời gắn kết giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Năm 2014, ngành Thuế Thái Bình được giao dự toán thu ngân sách 2.602 tỷ đồng, tăng 18,2% so với dự toán năm 2013. Tuy nhiên, mục tiêu phấn đấu của đơn vị đặt ra là đạt số thu vượt mức từ 23 - 28,7% dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, trong những tháng còn lại của năm, Cục thuế Tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thu ngân sách theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thu ngân sách Tỉnh; Thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, biến động thị trường, dự báo số thu ngân sách theo các chỉ tiêu và từng khu vực, qua đó, chủ động xây dựng các giải pháp khai thác nguồn bù đắp cho chỉ tiêu hụt thu. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu nợ thuế, thu dứt điểm số thu theo kết luận của cơ quan thanh tra và Kiểm toán Nhà nước; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và tháo gỡ khó khăn cho DN; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật thuế tới DN và người dân.

                                                                                     Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 8-2014

Cục thuế Thái Bình: Điểm sáng ngành Thuế

Minh Thế

(Tài chính) Năm 2014, Cục Thuế Thái Bình được giao dự toán thu ngân sách 2.602 tỷ đồng, qua 7 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu thu đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở vững chắc để đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức từ 23 đến 28,7% dự toán Bộ Tài chính giao.

Xem thêm

Video nổi bật