Cục Thuế Thái Nguyên: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Theo Tạp chí Thuế

Với nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết cho tổng số 47 thủ tục hành chính (TTHC) kể từ thời điểm 1/4/2013, Cục Thuế Thái Nguyên đang tiếp tục thể hiện chủ trương nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tạo thêm những bước đột phá mới nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế.

 Cục Thuế Thái Nguyên: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Cục Thuế Thái Nguyên quán triệt đến từng cán bộ, công chức phải giải quyết TTHC thuế đúng quy trình và đảm bảo thời gian
Thông điệp này được Cục trưởng Nguyễn Văn Tiến minh chứng bằng Công văn số 464/QĐ-CT mà Cục Thuế Thái Nguyên mới ban hành ngày 26/3/2013 về việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuế.

Nội dung công văn này nêu rõ: để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính thuế giai đoạn 2011- 2015, tập trung vào đơn giản hoá TTHC thuế, phù hợp với các chính sách thuế thay đổi có hiệu lực từ 01/7/2013, kể từ ngày 1/4/2013, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ rút ngắn thời gian giải quyết công việc đối với 47 TTHC thuế thuộc 4 nhóm, gồm: thủ tục đăng ký thuế; thủ tục hoàn thuế; thủ tục miễn thuế, giảm thuế đối với các doanh nghiệp (DN) thuộc Cục Thuế quản lý và các thủ tục khác.

Cụ thể hơn, đối với 9 thủ tục thuộc nhóm đăng ký thuế, sau khi nghiên cứu tình hình cụ thể, Cục Thuế quyết định rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc theo quy định, xuống còn 2 ngày làm việc.
 
Đối với 29 thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân và một số loại thuế, phí, nhận thấy việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính sẽ hỗ trợ rất lớn cho DN về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trong một năm tiếp tục khó khăn như 2013, Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp với các bộ phận liên quan để rà soát, đơn giản tối đa các khâu giải quyết công việc. Nhờ đó, với nhóm này, tất cả các thủ tục mà Bộ Tài chính đang quy định là 15 ngày và 60 ngày làm việc, Cục Thuế đã rút ngắn còn 6 ngày và 20 ngày làm việc (tương ứng giảm 60 - 67% thời gian).

Tương tự đối với 7 TTHC thuộc nhóm các thủ tục miễn thuế, giảm thuế đối với các DN thuộc Cục Thuế quản lý, bằng việc siết lại quy trình quản lý giữa các bộ phận, Thái Nguyên quyết định giảm thời gian giải quyết miễn, giảm thuế từ 30 ngày theo quy định xuống còn 10 ngày làm việc; trường hợp cần kiểm tra thực tế, Cục Thuế cũng chỉ giới hạn trong 20 ngày làm việc, rút ngắn tới 67% thời gian so với quy định.

Riêng với 2 TTHC còn lại là thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế, Thái Nguyên mạnh dạn rút ngắn từ 5 và 3 ngày làm việc theo quy định xuống còn 3 và 2 ngày làm việc, bao gồm cả ngày bộ phận “một cửa” nhận hồ sơ.
 
Có thể dễ dàng nhận thấy, với quyết định này, cộng đồng người nộp thuế ở Thái Nguyên sẽ được hưởng thêm rất nhiều lợi ích cả về thời gian, công sức, trí lực và vật lực. Tuy nhiên với cán bộ thuế, cơ quan Thuế, trách nhiệm công vụ sẽ càng gia tăng. Dẫu vậy, Cục Thuế Thái Nguyên vẫn quyết tâm thực hiện, bởi đây là cách thức để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và cơ quan Thuế trên địa bàn cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ và trách nhiệm đối với NSNN.

Theo hướng này, Cục Thuế đã yêu cầu các phòng  thuộc Văn phòng Cục Thuế tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết không được vượt quá số ngày đã quy định; tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế nộp thêm bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào khác so với quy định. Cục Thuế cũng chỉ đạo các bộ phận có liên quan chủ động đề ra các giải pháp, tổ chức tập huấn kỹ năng giải quyết các TTHC thuế trong nội bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Riêng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có trách nhiệm công khai các TTHC có hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các TTHC thuế. Đối với Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã, Cục Thuế yêu cầu tập trung rà soát, lập danh mục các TTHC thuế được rút ngắn thời gian giải quyết tại cơ quan Thuế với mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng quản lý. 
 
Để thể hiện quyết tâm với mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế Thái Nguyên quy định rõ: việc rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuế là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đồng thời là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng và các Chi cục Thuế, do đó yêu cầu toàn ngành nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện ngay để việc giải quyết các TTHC cho người nộp thuế được kịp thời, đúng quy định.
 
Với những nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế Thái Nguyên đang dần biến các chủ trương, định hướng lớn của ngành thành những hành động thiết thực, giàu tính thuyết phục. Đó cũng là cách để Cục Thuế bảo vệ vững chắc thành quả: luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao - Cục trưởng Nguyễn Văn Tiến khẳng định.