Cục Thuế Thanh Hoá: Sẵn sàng cho năm ngân sách mới

Theo Tạp chí Thuế

Vượt qua rất nhiều thách thức của một năm ngân sách đầy khó khăn, Cục Thuế Thanh Hóa đã về đích thắng lợi với tổng thu tính cân đối ngân sách năm 2012 ước thực hiện 4.915.230 triệu đồng, đạt 110,9% dự toán (DT) pháp lệnh, 104% DT phấn đấu và bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước. Với Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Lê Ngọc Sơn, kết quả này xét về mức độ tăng trưởng số thu chưa phải là cao so với những năm trước, nhưng công sức, ý chí và quyết tâm để đánh đổi cao hơn rất nhiều.

 Cục Thuế Thanh Hoá: Sẵn sàng cho năm ngân sách mới
Thật vậy, trong năm do sản xuất, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, cộng thêm những nguyên nhân khách quan không có lợi nữa, nên các doanh nghiệp (DN) có số nộp ngân sách chiếm tỷ trọng lớn của tỉnh như: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Công ty cổ phần bia Thanh Hóa, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, nhiều DN của địa phương và hầu hết các DN ở khu vực ngoài quốc doanh, đều đạt thấp so với dự toán giao. Điều đáng nói là cho đến thời điểm này, diễn biến chung của nền kinh tế và hoạt động riêng trong từng DN vẫn chưa rõ dấu hiệu khởi sắc, nên công tác động viên nguồn lực cho năm ngân sách mới 2013 chắc chắn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Đó là chưa kể áp lực của yêu cầu nhiệm vụ khi dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm mới mà Tổng cục Thuế giao cho Thanh Hóa tăng hơn 15% so với số thực hiện năm 2012. 
 
Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, dù mọi nỗ lực, cố gắng, kể cả ý chí, tinh thần đã được phát huy tổng lực, Cục Thuế Thanh Hóa vẫn xác định, bằng mọi cách phải phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao. Để tạo thế chủ động cho toàn đội ngũ, Cục trưởng Lê Ngọc Sơn cho biết, cơ quan Thuế đã chuẩn bị sắn sàng kịch bản giải pháp cho năm ngân sách mới theo 4 nhóm, trong đó về thu NSNN, trên cơ sở dự toán thu NSNN được giao, ngay trong tháng 1, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cho tất cả các đơn vị thu ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cả năm.

Cục Thuế cũng yêu cầu từng đơn vị tích cực phối hợp với các ngành để làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền trong việc xây dựng các chương trình, cơ chế chính sách của địa phương nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn để tăng thu NSNN.

Với từng chức năng quản lý, Cục Thuế Thanh Hoá chỉ đạo phải tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, để tạo ra hiệu ứng tốt trong xã hội đối với công tác thuế; Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế cả về trình độ cán bộ và các ứng dụng quản lý, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong kê khai nộp thuế; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và nợ đọng thuế ở tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thanh, kiểm tra và giảm nợ thuế năm 2013 thấp hơn so với năm 2012 cả về tổng nợ và tỷ lệ nợ so với tổng thu trên địa bàn. 
 
Trong nhóm giải pháp nhằm tăng cường lành mạnh hóa, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, Cục Thuế Thanh Hoá tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh uỷ, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành trong tỉnh tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, giảm lượng hàng tồn kho cho DN, tạo điều kiện cho sản xất kinh doanh, hỗ trợ DN mở rộng thị trường. 
 
Về các giải pháp cho mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan tham mưu kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh, nhằm đưa chính sách thuế vào cuộc sống và thúc đẩy sản xất kinh doanh phát triển; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Tiếp tục triển khai mở rộng dự án kê khai thuế qua mạng và thực hiện uỷ nhiệm thu qua hệ thống ngân hàng thương mại, phấn đấu năm 2013 trên địa bàn có trên 3.000 DN thực hiện kê khai, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách chính sách thuế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. 
 
Với nhóm nhiệm vụ bổ trợ, Thanh Hoá chú trọng công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng; quan tâm thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, cụ thể hoá các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua gắn với việc tăng cường công tác quản lý thuế với kỷ cương kỷ luật của cơ quan Thuế, cán bộ thuế. Cục Thuế cũng tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Thuế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, khuyến khích cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhất là đào tạo chuyên sâu theo chức năng, nhằm tạo sự chuyển biến nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, tinh chuyên sâu và tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.