Cục Thuế tỉnh An Giang: Ký kết giao ước thi đua nhân ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua Ái quốc

Theo Angiang.gov.vn

(Tài chính) Sáng ngày 10/5/2013, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua tại Chi Cục Thuế Huyện An Phú nhằm hướng tới lập thành tích hưởng ứng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua Ái quốc.

Cục Thuế tỉnh An Giang: Ký kết giao ước thi đua nhân ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Thi đua Ái quốc
Ngành Thuế An Giang quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2013. Nguồn: Internet
Tại hội nghị, Chi cục thuế huyện Phú Tân - Trưởng khối thi đua đã thông qua dự thảo quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối Chi cục thuế trong Tỉnh năm 2013.

Theo đó, toàn Khối thi đua Chi cục thuế sẽ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Hội đồng thi đua khen thưởng để xây dựng nội dung thi đua, tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua khen thưởng sát với tình hình thực tế của từng đơn vị

Nội dung thi đua của Khối gồm 4 nội dung: Kết quả phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đoàn thể chính trị vững và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng.

11 Chi cục Thuế các huyện, thị, thành đã thống nhất ký kết giao ước thi đua khối chi cục Thuế tỉnh An Giang năm 2013 và Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thuế Tỉnh cũng đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang cho Chi Cục Thuế thị xã Châu Đốc và Châu Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách và 6 giấy khen .