Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà: Khó khăn công tác thu hồi nợ thuế

Theo Cục Thuế Khánh Hòa

Ngày 13/5/2013, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thuế huyện Cam Lâm đã thực hiện biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, đơn vị này có số nợ thuế kéo dài; nợ cũ chưa thanh toán hết lại tiếp tục phát sinh nợ mới, với tổng số nợ thuế lên đến 7,9 tỉ đồng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà: Khó khăn công tác thu hồi nợ thuế
Ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ thuế. Nguồn: Khanhhoa.gdt.gov.vn

Tính đến tháng 4, toàn ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện 184 Quyết định cưỡng chế nợ thuế, trong đó có 166 Quyết định cưỡng chế qua ngân hàng, 7 Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, 11 Quyết định cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn.  

Trong tháng 4, Cục Thuế cũng đã làm việc với Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái để lập các thủ tục cưỡng chế kê biên tài sản; đồng thời đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh xác minh thông tin về Dự án Khu đô thị Mỹ Gia thuộc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư để làm căn cứ thực hiện cưỡng chế.

Thực hiện Chỉ thị số 15 của UBND Tỉnh và chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế Tỉnh về công tác thu hồi nợ thuế, bên cạnh việc thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo cho các Chi cục Thuế trực thuộc tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đôn đốc thu nợ như trực tiếp đôn đốc doanh nghiệp nợ thuế, tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, nợ kéo dài để cùng doanh nghiệp tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và việc trả nợ thuế; Ban hành thông báo nợ và phạt chậm nộp tiền thuế; Đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế được gia hạn đã hết thời gian gia hạn;…

Theo công văn số 1087/TCT-QLN ngày 03/4/2013 Tổng cục Thuế về triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế, Cục Thuế cũng đã có văn bản gửi các Chi cục Thuế trực thuộc và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời trong công tác nghiệp vụ nhằm quyết liệt thực hiện công tác thu hồi nợ thuế. Theo đó, các biện pháp sẽ được triển khai cụ thể: Căn cứ vào chỉ tiêu thu nợ đã được giao, Chi cục Thuế giao nhiệm vụ cho Đội quản lý nợ và các Đội thuế xã, phường, thị trấn; Phân loại nợ thuế theo từng loại thuế và theo thành phần kinh tế. Trên cơ sở đó củng cố hồ sơ đối với các khoản nợ khó thu để tìm ra biện pháp thích hợp nhất đối với từng đối tượng nợ thuế để công tác thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ với tỉ lệ số nợ thuế đến ngày 31/12 không vượt quá 5% so với tổng số thực hiện thu ngân sách nhà nước.

Với những nỗ lực, triển khai thực hiện công tác thu nợ thuế theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Tổng cục Thuế, trong tháng 4 đã tính phạt nộp chậm 226 người nợ thuế với tổng số tiền phạt nộp chậm là 1,99 tỉ đồng; và có 97 trường hợp qua rà soát đã đề xuất không tính phạt nộp chậm tương ứng với số tiền thuế không tính phạt nộp chậm là 65,772 tỉ đồng do chờ điều chỉnh, hoặc nộp nhầm mã số thuế và một số lý do khác. Riêng Văn phòng Cục Thuế trong tháng 4 đã thu hồi nợ thuế nộp và ngân sách là 24,542 tỉ đồng (tổng số nợ thuế thuộc Văn phòng Cục Thuế quản lý tính đến 31/3/2013 là 249,477 tỉ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 212,4 tỉ đồng). Quý I-2013 toàn ngành cũng chỉ thực hiện được 56,304 tỉ đồng, chỉ bằng 20% số nợ có khả năng thu năm 2012 chuyển sang (280,037 tỉ đồng). Nếu tính đến 31/3/2013, tổng số nợ thuế toàn tỉnh là 412,179 tỉ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 313,669 tỉ đồng; so với thời điểm 31/12/2012 thì số nợ thuế không những không giảm mà còn tăng thêm.

Từ những kết quả trên, cho thấy công tác thu nợ thuế là hết sức khó khăn. Để thực hiện chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2013 do Tổng cục Thuế giao tại công văn số 1015/TCT-QLN ngày 28/3/2013, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, cần có quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện những biện pháp nghiệp vụ quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thu hồi nợ thuế.