Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Trước tình hình số thu ngân sách nội địa những tháng qua có xu hướng giảm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Ngành Thuế tập trung thu hồi nợ thuế các tháng cuối năm

Ngành Thuế tập trung thu hồi nợ thuế các tháng cuối năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/8/2022 là 134.097 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 31/7/2022, tăng 13,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Từ nay đến cuối năm, ngoài việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thì công tác xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước cũng đang được toàn ngành Thuế triển khai tích cực. 
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước năm 2022

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kết quả thu ngân sách của ngành Thuế đạt khá, cơ cấu thu ngân sách có những chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo động lực để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước năm 2022.
Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Ngành Thuế thu hồi nợ thuế đạt 16.245 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022

Ngay từ những tháng đầu năm, công tác quản lý nợ thuế đã được Tổng cục Thuế quan tâm, chú trọng chỉ đạo quyết liệt triển khai. Cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: rà soát, đối chiếu, phân loại và lập kế hoạch đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Nhờ đó, qua 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế đã thu hồi tổng số nợ ước đạt 16.245 tỷ đồng.
Kinh nghiệm từ công tác thu hồi nợ thuế tại Cục Thuế Bắc Giang

Kinh nghiệm từ công tác thu hồi nợ thuế tại Cục Thuế Bắc Giang

Năm 2021, tổng số tiền thuế nợ thu được của Cục Thuế Bắc Giang đạt 2.618,7 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ năm trước chuyển sang là 233,6 tỷ đồng; Thu nợ phát sinh năm 2021 là 2.385,1 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ước đến 31/12/2021 là 710 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu thu nợ thuế do Tổng cục Thuế giao.
Nhiều giải pháp với doanh nghiệp "chây ỳ" nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Nhiều giải pháp với doanh nghiệp "chây ỳ" nghĩa vụ thuế với Nhà nước

Theo Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp các doanh nghiệp chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, cơ quan hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, trong đó có biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp.