Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

PV

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là kiểm soát các thủ tục hành chính (TTHC), nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trên địa bàn.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố hỗ trợ người dân khai thuế. Ảnh: H. Lan
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố hỗ trợ người dân khai thuế. Ảnh: H. Lan

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, trước yêu cầu cải cách và hiện đại hóa toàn diện, ngành Thuế tỉnh Sóc Trăng tập trung hoàn thiện, sửa đổi trên nhiều lĩnh vực như: Triển khai thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông tại các cục thuế thị xã, thành phố và Văn phòng Cục Thuế tỉnh, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả...

Cục Thuế tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho các đơn vị mới thành lập. Chú trọng công tác kiểm soát TTHC theo quy trình quản lý ISO:9001-2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Cục Thuế trong giải quyết và kiểm soát TTHC cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa và một cửa liên thông trên cơ sở đưa vào vận hành hệ thống TMS (ứng dụng quản lý thuế tập trung) của cơ quan thuế, đảm bảo việc thống nhất về hồ sơ, thủ tục và giám sát được thời gian thực hiện giải quyết TTHC thuế.

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng cũng đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế bằng hình thức điện tử, triển khai hóa đơn điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu, các bước trong quy trình quản lý thuế; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức điện tử nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Thực hiện có hiệu quả về cải cách TTHC thuế, như cắt giảm TTHC, giải quyết các TTHC, hồ sơ đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, chú trọng tăng cường trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; gắn thực hiện công tác cải cách TTHC với chất lượng bình xét thi đua của cá nhân, đơn vị. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC và triển khai trong toàn ngành; kế hoạch phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật vê chính sách thuế mới ban hành.

Theo ông Nguyễn Việt Thống - Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Sóc Trăng, ngoài cập nhật kịp thời, thường xuyên các chính sách thuế mới sửa đổi lên cổng điện tử thì ngành Thuế tỉnh còn cập nhật thường xuyên địa chỉ mail, số điện thoại của đơn vị doanh nghiệp để gửi thông tin mới liên quan đến thuế; đồng thời gửi công văn, tuyên truyền qua thông tin nội bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, cơ quan báo, đài… giúp doanh nghiệp nắm, hiểu rõ về các thủ tục về thuế để thực hiện dễ dàng, thuận tiện nhất.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tích cực hỗ trợ người nộp thuế nâng cấp kịp thời phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, trả lời chính sách thuế qua điện thoại, thực hiện tốt quy chế đối thoại, trả lời giải đáp kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp. Người nộp thuế muốn biết các thông tin, TTHC liên quan đến thuế hoặc muốn khai thuế, nộp thuế… qua mạng chỉ cần truy cập vào địa chỉ http://soctrang.gdt.gov.vn

Thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục cải tiến việc niêm yết công khai TTHC bằng nhiều hình thức. Đi đôi với đó, nhằm phục vụ công tác quản lý thuế, Cục Thuế đã triển khai các phần mềm ứng dụng tại Cục Thuế và các chi cục thuế; trong đó, có nhóm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước thuận tiện.

Điển hình như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), quản lý trước bạ - nhà đất; Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và khai thác thông tin người nộp thuế (TPH); báo cáo tài chính... Hiện Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đang phấn đấu đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.