Cục Thuế tỉnh Yên Bái thu ngân sách nhà nước ước đạt 510 tỷ đồng 7 tháng

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn toàn Tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 510 tỷ đồng, bằng 58% dự toán được giao, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, số thu NSNN trên địa bàn huyện trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 358 tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012. Điển hình một số Chi cục Thuế các huyện, thành phố có số thu NSNN khá cao như: Chi cục Thuế huyện Văn Yên thu NSNN đạt 38,8 tỷ đồng, bằng 71% dự toán; Chi cục Thuế huyện Nghĩa Lộ thu NSNN đạt 14,5 tỷ đồng, bằng 65% dự toán; Chi cục Thuế TP. Yên Bái thu NSNN đạt 145,3 tỷ đồng, bằng 56% dự toán. Đặc biệt, Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 18 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán cả năm 2013.

Căn cứ kết quả thu NSNN trên địa bàn toàn Tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế tỉnh Yên Bái phấn đấu hết quý III/2013, tổng thu NSNN dự kiến ước đạt 790 tỷ, bằng 75% dự toán được giao.