Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế 2012

Theo Tạp chí Thuế

Trong các ngày từ 22 đến 29/01/2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hướng dẫn quyết toán thuế 2012 cho doanh nghiệp trên địa bàn.

 Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế 2012
Nội dung mà các doanh nghiệp được hướng dẫn tập trung vào các vấn liên quan đến quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân năm 2012, cụ thể là quy trình lập tờ khai quyết toán thuế; các chi phí được khấu trừ... và các nội dung khác theo Thông tư số 28/TT-BTC và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Bên cạnh hướng dẫn quyết toán, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn giải thích rõ nội dung, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện các giải pháp về thuế của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường, giúp các doanh nghiệp nắm được các chính sách ưu đãi.
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được cơ quan thuế giới thiệu những điểm cần lưu ý về chính sách thuế Giá trị gia tăng, thuế Bảo vệ môi trường mới sửa đổi, bổ sung sẽ tiếp tục được áp dụng trong năm 2013.