Đà Nẵng thu hút được hơn 152 triệu USD vốn FDI

Văn Sơn

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thu hút hơn 152 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có 24 dự án đầu tư mới có tổng vốn đăng ký đạt hơn 107 triệu USD và 12 dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm trên 45 triệu USD.

Đà Nẵng thu hút được hơn 152 triệu USD vốn FDI
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất so với các lĩnh vực khác với 17 dự án đầu tư đăng ký mới và tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 86 triệu USD, chiếm 56,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm trong chín tháng đầu năm 2012.

Tiếp đến là lĩnh vực bất động sản-xây dựng với 10 dự án đầu tư đăng ký mới và tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt đến 62,5 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm trong 9 tháng đầu năm 2012.

Trong 24 dự án FDI cấp mới tại thành phố Đà Nẵng, đã có 5 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp và 19 dự án ngoài khu công nghiệp. Khu công nghệ cao mới đi vào hoạt động đã thu hút được một dự án đầu tư của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất thiết bị thủy lực với tổng vốn đầu tư lên đến 40 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Với 12 dự án, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 61,7 triệu USD, chiếm 40,5% tổng vốn đầu tư vào Đà Nẵng; Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với 6 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,7 triệu USD, chiếm 11,6 % tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Singapore đứng ở vị trí thứ ba với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 14,2 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư vào Đà Nẵng.