Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp ước đạt gần 3,1 tỷ USD. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đã đón nhận tới 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Mở đường cho vốn ngoại

Mở đường cho vốn ngoại

Dòng vốn ngoại thông qua các hoạt động sang nhượng dự án vẫn đang đổ mạnh vào thị trường bất động sản Việt Nam trong suốt năm 2019.
Đầu tư nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2019 tăng 51,9% so với cùng kỳ

Đầu tư nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2019 tăng 51,9% so với cùng kỳ

Theo số liệu vừa công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 1,55 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018.