“Đa sắc màu” lãi suất tại các kỳ hạn trong phiên đấu thầu ngày 14/10/2020

PV.

Diễn biến trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành hôm 14/10/2020 cho thấy sự “đa màu sắc” thú vị lãi suất tại các kỳ hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng. Cùng với kết quả phiên đấu thầu này, tính từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.

Điểm nổi bật tại phiên đấu thầu này là sự “đa màu sắc” thú vị lãi suất tại các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm nhưng lại giữ nguyên tại kỳ hạn 20 năm và 30 năm. Điều này trái ngược với xu hướng trước đó khi cùng tăng cùng giảm hoặc chỉ tăng, chỉ giảm của các phiên trước đó.

Thống kê của HNX cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,53%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,70%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 945 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).  

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng và huy động thành công được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).