Cục Thuế TP. Hà Nội:

Đảm bảo tính công bằng, tránh thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Việt Dũng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đẩy mạnh chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra một loạt biện pháp mạnh tay. Dự kiến, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhằm ngăn chặn hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ  thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân luôn được Cục Thuế TP. Hà Nội quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất chưa như mong muốn.

Do đó, Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị đầu mối theo phân công xây dựng các nội dung triển khai liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu; xác định tiêu chí rủi ro; các bước rà soát hồ sơ khai thuế; kế hoạch tuyên truyền; tiêu chí phối hợp cơ quan công an; kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện tuyên truyền, tập huấn và triển khai thống nhất trong toàn Ngành. Các đơn vị trong quá trình triển khai không để phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào ngoài quy định.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết, thông qua các hình thức như: phát “Thư ngỏ” tại Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận “Một cửa”; đăng tải các bài báo trên website của Cục Thuế, phóng sự tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin xã hội (Facebook, Zalo, … ); tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, Cổng thông tin điện tử quận/huyện/thị xã…

Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn hướng dẫn, tuyên truyền, người dân kê khai đúng thực tế giá mua bán trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Triển khai công tác phối hợp, ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp TP. Hà Nội đã có Văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên Thành phố và các tổ chức trên địa bàn yêu cầu tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản... 

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân...

Theo đó, đối với các trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản đã kê khai sai giá trên hợp đồng chuyển nhượng mà chưa làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới thì người nộp thuế đề nghị với cơ quan công chứng hủy hồ sơ công chứng cũ và lập hồ sơ công chứng mới phản ánh đúng giá trị thực tế giao dịch.

Với trường hợp người nộp thuế đã kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn thực tế phát sinh, vì lý do nào đó không điều chỉnh được trên hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế chủ động liên hệ với cơ quan Thuế trên địa bàn nơi có bất động sản chuyển nhượng để kê khai điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế, phí có liên quan.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, giải pháp trên là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như: khi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, đền bù, và các tình huống pháp lý khác.

Nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xây dựng Bảng giá đất sát với giá đất phổ biến trên thị trường.

Cục Thuế TP. Hà Nội dự kiến sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhằm ngăn chặn hành vi “khai gian” giá chuyển nhượng, chống thất thu NSNN, thống nhất nội dung và các bước tuyên truyền, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Trong quá trình triển khai, Cục Thuế sẽ thường xuyên báo cáo, tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND TP. Hà Nội và phối hợp với sở, ngành, địa phương trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các chi cục thuế.

Hàng năm, cơ quan Thuế trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật. 

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Luật Quản lý thuế, cơ quan Thuế sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính. 

Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 để xử lý nghiêm đối với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan.