Cục Thuế Đồng Nai tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế Đồng Nai tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thời gian qua, Cục Thuế Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, khai thác kịp thời các khoản thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp (DN), các khoản thu từ đất của các dự án lớn, góp phần tăng thu gần 3 ngàn tỷ đồng.
Kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản để bảo vệ chính mình

Kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản để bảo vệ chính mình

Khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản, người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; có trách nhiệm giải trình, bổ sung thông tin tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đang là vấn đề cấp thiết để giải quyết được thực trạng trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản

Tăng cường chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ các khoản thuế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Hiệu quả từ tăng cường quản lý thuế trong chuyển nhượng bất động sản

Hiệu quả từ tăng cường quản lý thuế trong chuyển nhượng bất động sản

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, nếu như trong năm 2020, số thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tăng gần 1,8 nghìn tỷ đồng (12%) so với năm 2019 thì đến năm 2021 ghi nhận tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng (30%) so với năm 2020. Trong khi đó, tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, kết quả thu từ hoạt động này đã đạt 8,209 nghìn tỷ đồng, tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021.
Nhập cuộc chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Nhập cuộc chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Sau khi nhận được các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS), các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã đồng loạt nhập cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch BĐS.