Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 23/1, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012, triển khai hiệm vụ công tác năm 2013.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng
Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí Thư Đảng uỷ Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy- Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Đức Nam, Chánh văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban thường vụ, các ban tham mưu của Đảng ủy khối, đại diện các Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Đức Xương, Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày các dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Đảng bộ Bộ Tài chính và Báo cáo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy Bộ Tài chính. Báo cáo cho biết, năm 2012, trên cơ sở chương trình công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính; triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương của Đảng ủy khối các cơ  quan Trung ương, với sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng các cấp và của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên cả hai phương diện là nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng: Thu chi ngân sách đạt mức dự toán đề ra; việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý giá đã đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) cả năm là 6,81%, thấp hơn so với kế hoạch, đã đóng góp thực hiện thắng lợi mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát đề ra tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Quốc hội (khóa XIII) và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ; Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng phê duyệt cũng đã được Bộ Tài chính triển khai tích cực; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính được chú trọng tăng cường nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tài chính – ngân sách, góp phần tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Bộ chú trọng trên tất cả các lĩnh vực từ công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết về Đảng đến  công tác tổ  chức xây dựng đảng; kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Dù ở lĩnh vực nào thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, của các cấp ủy Đảng thuộc đảng ủy Bộ Tài chính cũng bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng,  chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; bám sát nhiệm vụ chính trị Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao; đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012 của ngành Tài chính; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2012.

Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế trong công tác để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu chương trình công tác trọng tâm trong  năm 2013.

Đồng chí Vũ Đức Nam, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ Tài chính, dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã góp  phần không nhỏ trong lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức cùng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Tài chính.

Đồng chí cũng đã cho ý kiến về một số đề xuất của Đảng ủy Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Trong đó nhấn mạnh ngoài việc nỗ lực lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề của ngành mà Đảng và nhà nước giao phó, Đảng ủy Bộ cần tập trung bám sát những chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy khối về các mặt hoạt động. Năm 2013 được Đảng ủy khối lấy chủ đề là năm nâng cao chất lượng chi bộ nên đề nghị Đảng ủy Bộ tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện nề nếp sinh hoạt chi bộ đối với đảng viên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng- Bí thư Đảng bộ-Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính cho biết: Thường vụ Đảng ủy ghi nhận những đóng góp của đảng viên trong cơ quan bộ cũng như  toàn ngành tài chính đã chung sức, chung lòng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành. Năm 2013 được đánh giá còn rất nhiều khó khăn, các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành là rất nặng nề. Để hoàn thành được nhiệm vụ  đề ra đòi hỏi sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Bộ cũng như đối với từng cán bộ, công chức viên chức người lao động của ngành. Trong đó, Đảng ủy Bộ trước mắt cần tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện các Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ, các chương trình hành động đã được phê duyệt của Bộ trong chỉ đạo đội ngũ đảng viên thực hiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Công Nghiệp đề nghị Đảng ủy Bộ cần thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Đảng ủy khối, đồng thời cần nghiên cứu, tìm hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ đa dạng, phù hợp đảm bảo chất lượng và hiệu quả của buổi sinh hoạt. Có như vậy mới đạt được mục tiêu thực chất mà Đảng ủy khối đề ra coi năm 2013 là năm Chi bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh: Đảng ủy Bộ cần phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức và sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp cũng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Bộ làm đầu mối phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thành lập một tổ chức nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên để từ đó có những hướng giải quyết phù hợp.