Hơn 16.000 cán bộ, đảng viên quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 16.000 cán bộ, đảng viên quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại 396 điểm cầu đã tham gia Hội nghị quán triệt nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 14/11/2023.
Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Trong quý IV/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên; phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ...
Đảng bộ Bộ Tài chính đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

Đảng bộ Bộ Tài chính đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.
Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 12/1, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.