Danh mục dịch vụ công toàn trình ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 5/6/2024 Công bố Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Danh mục gồm có 70 DVC trực tuyến đạt mức độ toàn trình, trong đó có 2 DVC liên thông theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục dịch vụ công toàn trình ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ảnh 1

theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn